Kui ma ajaveebi sissejuhatavas postituses pidasin iseendaga aru, et äkki annab korteriühistu juhatuses siiski asjad korda ajada ja jätkata, siis vahepealsetel nädalatel on olukord muutunud. Esitasin lahkumisavalduse ja üritan lahkumist üle elada.

Alguses olin naiivne

Meie majas on intriigid toimunud juba ammu. Kui ma 2000. alguses juhatuse liikmeks sain, olin alles noor ja naiivne. Inimesed tundusid mulle toredad ning targad. Minu ülesandeks oli teha eestikeelseid protokolle. Pean ausalt tunnistama, et ma ei süvenenud just ülemäära palju.

Intriigid hakkasid minuni jõudma alles siis, kui ma pidin tõlkima juhatuse esimehe vastuseid omanike kriitilistele kirjadele. Umbes 2014. aastal hakkas korteriühistu senine esimees rääkima, et ta enam ei jõua. Vanema inimese puhul arusaadav. Mina ütlesin juhi rollist ära. Juhataja asus koolitama meesterahvast, kes oli teda aastaid aidanud. Tundus loogiline valik. Pealegi, olid sellel mehel suured plaanid maja renoveerimisega.

Siis ühtäkki asuti rääkima, et seda meest ei saa valida, kuna ta on varas. Ma olin taaskord naiivne ja uskusin rääkijat. Ma isegi ei kontrollinud, kas see jutt vastab tõele. Tagantjärgi mõtlen, et äkki osutus see mees lihtsalt liiga isepäiseks.

Pärast seda hakati mind juhiks moosima. Ma keeldusin järjekindlalt ettepanekust ligi 9 kuud. Lõpuks nõustusin, mis oli ilmselge viga. Mitte viga sellepärast, et ma ei suudaks teha juhi tööd normaalsetes tingimustes, aga sellepärast, et mul polnud õrna aimugi, millise Pandora laeka ma selle töökohustusega avan.

Otsiti käpiknukku

Ma sain üsna kiiresti aru, et mind soovitati juhiks, kuna senine juht lootis, et ma olen edaspidi tema käpiknukk. Ehk tema ütleb ja mina teen. Mina va kurinahk mõtlesin oma peaga, mis tekitas kohe alguses paksu pahandust. Sain ka sellest aru, et eelmine juht ei olnud majas suurt midagi teinud ja maja lagunes.

Dokumente üle võttes tabas mind halb üllatus. Puudus dokumentide register ja paljud dokumendid anti üle hunnikuna, milles süsteemi pidin ise looma hakkama. Ma palkasin ka raamatupidaja, kes nägi kohe alguses raamatupidamise probleemid läbi. Esimestel kuudel nägime kurja vaeva, et üldse mingit süsteemi luua. Võtsime kasutusele korteriyhistu.net (praeguse nimega Korto) keskkonna, et avalikustada ühistu tegemisi. Sain lõpuks aru, millise tegemata tööde pasa sisse ma olin sattunud.

Näiteks polnud kõrghoone tuleohutuse seadmeid ega kustuteid keegi kontrollinud 2011. aastast alates. Neid polnud keegi ka hooldanud, mõnda seadet polnud kunagi hooldatud. ATS süsteem ja suitsuärastus olid ainsad, mis töötasid. Kõik muu oli korrast ära. Samasugune olukord vaatas vastu ka muudes teemades. Kui süsteemid minu ajal katki läksid, oli hea näpuga näidata, et näe juhatus ei tee tööd.

Tegime raamatupidajaga koos vea ja ei pannud seda tegemata tööde ja puuduliku raamatupidamise värki kohe suure kella külge.

Tegin ka teise vea ja palkasin senise juhi valvuri ametikohale. See viga maksab mulle kätte tänase päevani. Ei saa olla hea inimene, kui soovid korteriühistus asju ajada.

Juba esimesel aastal hakkasid tulema omanike telefonikõned, et endine ühistu juht olla ühte või teist minu kohta maja peal rääkinud.

Laimukampaaniatest sai tavapraktika

Esimene aasta kulus ühistu olukorra kaardistamisele, dokumentide korrastamisele ja paljude vajalike dokumentide loomisele. Näiteks koostasime uue põhikirja ja kodukorra. Uue põhikirjaga välistasime olukorra, kus enne üldkoosolekut üks omanik kogub enda kätte kümned volikirjad ning siis käib koosolek tema taktikepi järgi. Suurendasime veidi ka üldkoosoleku õiguseid, et välistada võimalused, et keegi üksikisikuliselt liiga palju otsustab või liiga agaralt raha käsutab.

Endine juht võttis ette laimukampaania kahe oma valvurist kolleegi vastu. Kuna ma juhina ei reageerinud kuulujutu tasemel laimukampaaniale (ei koondanud ega vallandanud valvureid), võeti ette ka ühe töötaja napsulembene elukaaslane. Mõlemad valvurid lahkusid.

Laimukampaaniat alustati ka ühe juhatuse liikme vastu, kes kritiseeris valvurite ametikohta kui sellist. Valvurid on meie majas enamasti eakad prouad, kes tegelikus hädaolukorras suurt midagi ei tee. Juhatuse liikmest sai kuulujuttudes värvikas närvihaige vuhva ja rumal inimene. Lõpuks lahkus ka see juhatuse liige.

Mina lõpetasin endise juhiga isiklikul tasandil igasuguse suhtlemise.

Teisel ja kolmandal aastal üritasin üldkoosoleku nõudmisel käima lükata renoveerimist, aga see ei läinud läbi. Renoveerimise teemani jõudes hakkas senine juht tegema minu suunal laimukampaaniat. Valvurina töötades, oli tal seda mugav teha. Nina all oli proua endiselt emalikult hoolitsev (ehk tegelikult meisterlikult kahepalgeline).

Selle asemel, et argumenteerida oma eelistuse ehk krohvimise kasuks, laimas ta minu tegemisi ja teadmisi. Laimukampaania läks kuni selliste olukordadeni välja, et inimestel paluti jälgida, mis kell ma magama lähen või mis kell kodus olen. Räägiti, et ma magan töömeestega ning hiiglaslikke kompensatsioone jne. Labased ja valelikud võtted, aga teatud seltskonnale mõjuvad. Ometi olid meil kõik arved avalikud ja revisjon vigu või liigseid kompensatsioone ei tuvastanud. 2018. aastal värvati laimajate hulka uusi inimesi.

Tundsin, et mu motivatsioon langeb.

Renoveerimine ja madin

Minu seisukoht on, et enne krohvimise või soojustamise valimist, peab inimesel olema õigus otsustada, kumma variandi kasuks ta otsustab. On täitsa normaalne, et korraldatakse konkurss ja projekteerimise lähteülesandesse ei kirjutata teemasid, mida pole kinnitanud üldkoosolek. Tegemist on siiski väga kalli tööga.

Renoveerimist ei tohi teha nii, et üksikud korteriühistu juhatuse liikmed oma suva järgi otsustavad, mis töid ja kellelt tellida. Korteriühistu kõrgeim võim on üldkoosoleku käes.

2018. aastal jõudsime nii kaugele, et üldkoosolek oli nõus kirjalikult hääletama, aga selle hääletamise nurjad endise juhi kokku kutsutud initsiatiivgrupp, kellel kahjuks polnud üldse teadmisi. Näiteks tõstatati üldkoosolekul küsimus, miks ei renoveerita vanade ehitamisaegsete paberjooniste järgi jms. Mind nimetati rumalaks ja saamatuks, kui mainisin, et ehitamisaegsed dokumendid enam ei sobi ja on vaja projekti. Juhatus lõi põnnama ja nii see läks. Minu üksik hääl ei mõjutanud juhatuse otsust. Kirjutasin protokolli eriarvamuse.

Tolle sama initsiatiivgrupi eestvedamisel valiti üldkoosolekul juhatusse uued liikmed, kes nagu hiljem selgus, omasid kokkuleppeid eelmise juhiga. Kuulujuttudega jätkasid juba mitu inimest.

Ühel korral oleksin äärepealt ka viga saanud. Keegi oli maja trepile sidunud tumeda nööri, mida ma kohe ei märganud. Kukkusin. Kui santehnik, kes koos minuga varuväljapääsul oli, poleks minu õlast kinni saanud, oleksin ilmselt pea lõhki kukkunud. Meie maja tagumisel trepil käib ainult kaks inimest – mina ja majahoidja. Teised inimesed kasutavad reeglina lifte.

Nöör, mis oli seotud hämaras trepikojas trepiastmele

Uus juhatus lõpetas lepingu senise raamatupidajaga, kes oli nõudlik ja teadis ka endise juhi tausta. Raamatupidajat laimati ja alandati. Revisjonikomisjoni liige ei nõustunud uue juhatuse liikme väidetega, et raamatupidaja on teinud kehva tööd. Kinni pandi ka Korto keskkond. Omanikele pole kolme kuu jooksul uues keskkonnas ülevaadet kuludest ja tuludest minu teada veel taastatud. Lahkus ka üks revisjoni komisjoni liige.

Aprilli lõpus palusin juhatuse liikmetelt mõningast abi, kuna mu tervis vedas mind alt. Aitamise asemel hakkas juhatus otsuseid vastu võtma ja makseid tegema nii, et mind isegi ei kutsutud koosolekule, mis on juhatuse reglemendi tõsine rikkumine.

Pärast viimast üldkoosolekut tuletasin juhatuse liikmetele meelde, et nad ei saa teha renoveerimise otsuseid (nt panna paika projekteerimise lähteülesannet) ilma üldkoosolekuta. Muutusin segavaks isikuks.

Uus juhatus otsustas endise juhi palgata maja tegevjuhiks või halduriks ja mind juhatusest välja puksida. Ahjaa, endisele juhile plaaniti maksta minu palga arvelt. Ma meenutasin juhastusele, et põhikirja ja seaduse järgi pole neil halduri või tegevjuhi palkamiseks ega ka ühistu juhi palga laiali jaotamiseks ilma üldkoosoleku otsuseta õigust. Põhimõtteliselt tähendaks endise juhi palkamine seda, et tal on sissetulek, aga pole juhatuse liikme vastutust.

Erinevad reeglid, kuidas juhatus peab käituma, pole mõeldud juhatuse liikmete kiusamiseks, vaid selleks, et korteriomanikud ei avastaks ühel päeval, et ühistu raha on minema kanditud.

Põhjendustega lahkumisavaldus

Otsustasin lahkuda juhatusest ja esitasin lahkumisavalduse, milles kirjutasin lahti peamised lahkumise põhjused, sh tervislikud põhjused ja erimeelsused juhatusega (põhikirja mitte järgimine, üldkoosolekutahte eiramine jne). Ma ei saa ja ei taha vastutada ebaseaduslike otsuste eest juhatuses.

Mainisin lahkumisavalduses, et meie ühistus toimub töökiusamine. Koheselt taheti mind viimase kuu tasust ilma jätta, aga õnneks oli seadus ja leping minu poolel.

Seepeale hakati kiusama ja laimama mu abikaasat, kes on teinud majas aastaid oma põhitöö kõrvalt majahoidja ja töömehe tööd. Ta pole üldse juhatusega seotud. Näiteks palus üks juhatuse liige kirjutada oma emal kaebekirja. Miks nii tehakse? Aga selleks, et siis jääb mulje, et rahulolematuid on rohkem kui paar inimest. Enamik inimesi ei tunne oma majanaabrite emasid, isasid, poegi, tütreid nimepidi.

Abikaasal taheti keelata puhkusele minemist. Siis üritati puhkusele minemist tööluusiks keerata jne. Ka mulle üritati abikaasa lepinguga kavalalt kotti pähe tõmmata. Abikaasa tegi üldkoosoleku teadmisel oma tööd juba enne, kui mina juhiks sain, seega pole ka siin probleemi.

Võtsin eelmisel nädalal päevake enne lahkumisavalduse andmist haiguslehe, sest mind aprillis vaevanud nahapõletik koos ülikõrge palavikuga tuli tagasi. Aprillis ma haiguslehte ei võtnud. Haiguslehel ma kahjuks rahulikult olla ei saa, sest pidin mitu päeva tõestama, et abikaasa töötab igati ausalt. Muidu ta ilmselt polekski palka saanud. Kui muud teha ei õnnestunud, siis maksti palka reedel hilja, et abikaasa palga alles esmaspäeval kätte saaks. Meie ühistus on olnud kombeks maksta palka kuu viimase tööpäeva hommikul.

Kokkuvõte

Et ma üldse mingitki rahu saaksin, läksin Tallinnast eemale suvekoju maapakku.

Lahkumas on veel ühistuga seotud inimesi. Ka nemad lahkuvad, kuna on kaotanud usalduse juhatuse liikmete vastu.

Soovitused

Kui tahad uskuda inimeste headusesse, ära mine korteriühistusse tööle. Või kui lähed, uuri enne tulevaste kolleegide tausta. Ära lepi töökiusamisega, mis korteriühistu tööga sageli kaasas käib. Tee vahet ärritatud inimestel ja kiusamisel. Ära usu pimesi juttu, mida sulle seaduste kohta räägitakse. Tunne ise seaduseid, sest inimesed valetavad rohkem, kui sa uskuda julged. Ole väga hoolikas, et sind ennast tankistiks ei tehtaks. Avalikusta, kui keegi sind kiusab, pahatahtlikult laimab või seadust rikkuma mõjutab. Lahku, kui jäämine ohtlikuks kisub.